Набавка  услуга-Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  услуга-Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.