Центар брине о деци и омладини свих узраста, од рођења до пунолетства, односно о младима који студирају најкасније до навршених 26 година. Поред деце и омладине у Центру могу бити на смештају труднице и мајке са децом узраста до 3 године. Укупни смештајни капацитет је 528 места.

Деца о којој бринемо, имају родитеље као и сва деца, али актуелно одрастају без родитељског старања. То значи да родитељи и породица нису у стању да осигурају основну негу детету, безбедност, надзор, васпитање, образовање, социјализацију и сигурну емотивну везаност са одраслом особом. Најчешће су то породице које имају много проблема, који се генерацијски преносе, у којима су и родитељи трауматизовани, лошег социјалног статуса, без довољне подршке у свом окружењу.

Деца и млади чије је право да живе у породици угрожено

 1. Деца и млади без родитељског старања / деца на институционалном смештају;
 2. Деца и млади привремено без старања у породици;
 3. Занемарена, злостављана, злоупотребљавана деца;
 4. Деца у ризику да буду измештена из породице / деца у ризику од смештаја.
 5. Деца и млади којима је потребна саветодавна подршка

Жене

 1. Труднице и мајке са децом
 2. Жене са искуством насиља

Породице

 1. Породице деце на смештају
 2. Породице у ризику од измештања деце
 3. Породице са израженим животним изазовима / тешкоћама / у кризи
 4.  Породице деце са сметњама у развоју
 5. Породице којима је потребна саветодавна подршка

ВРЕДНОСТИ

Вредности којима се руководимо у раду су:

 • Поштовање људских права, права детета и инклузивности;
 • Уважавање и прихватање различитости личности и потреба, интересовања и права на избор;
 • Одговорност (савесност, примењивање договорених правила, оптимално управљање ресурсима установе и корисника);
 • Професионалност (стручност, самосвест / саморефлексивност).