Јавне набавке центра

Набавка  добара– Материјал за одржавање хигијене

Набавка  услугеОдржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка добара- Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд. 

Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услуга- Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка  услугеУслуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка  услугеТекуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка  услугеТекуће поправке и одржавање беле технике и опреме

Јавна набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал  за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка радова – Радови на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.