Јавне набавке центра

Набавка  услугеТекуће поправке и одржавање беле технике и опреме

Јавна набавка добра- лекови, санитетски и лабораторијски материјал  за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Набавка радова – Радови на електроинсталацијама у објекту РЈ Дом ,,Дринка Павловић”, ул. Косте Главинића бр. 14, Београд, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка добара– Набавка лож уља и мазута за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Јавна набавка – Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Услуге организованог комби превозаза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка- услуге – Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме

Набавка  добра- лекови,санитетски и лабораторијски материјал  за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка добара- Набавка једног службеног возила за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка добара- Набавка лож уља (гасно уље екстра лако евро ЕЛ) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.