Приправнички стаж (приправничка пракса)

Приправнички стаж (приправничка пракса) у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине могу обавити дипломирани социјални радници, психолози, педагози/ андрагози, дефектолози (свих смерова), као и дипломци других струка које имамо у систематизацији радних места. Основни услови су: заснивање уговора о приправничкој пракси у трајању од годину дана са пуним радним временом, без новчане надокнаде.

За све детаљније информације можете се јавити на e-mail: ljubisa.jovanovic@czodo.rs

Студентска пракса

Студентска пракса може се обавити у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у складу са споразумима са матичним факултетима или каријерним центрима факултета. Студенти морају да прибаве упут са факултета са јасно назначеном дужином трајања праксе и задацима које треба да испуне.

За све детаљније информације можете се јавити на e-mail: ljubisa.jovanovic@czodo.rs