Стручна и друга јавна документа

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU DVA SLUŽBENA VOZILA CENTAR ZVEČANSKA

Интерни акт- ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (НАБАВКИ ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ), У ЦЕНТРУ ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, БЕОГРАД