Радне јединице

Стационар за мајку и дете обухвата РЈ Стационар, РЈ Интензивна подршка, РЈ Матерински дом и Прихватилиште Стационара. 

  1. Радна јединица Стационар
  • Прихватилиште Стационара
  • Породични сарадник

    2. Радна јединица Смештај уз интензивну подршку 

    3. Радна јединица Матерински дом 

    4. Радна јединица Дом Јован Јовановић Змај      

  • Јединица за смештај малолетних миграната без пратње

    5. Радна јединица Дринка Павловић 

    6. Радна јединица Моша Пијаде 

    7. Радна јединица Драгутин  Филиповић Јуса

  • Мала домска заједница
  • Прихватна станица

    8. Радна јединица Дoм за младе

9. Радна јединица Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања

  • Саветовалиште за децу и породицу
  • Јединица за подршку деци жртвама/сведоцима у судским поступцима

10. Радна јединица Телефонске линије

11. Радна јединица Општи и заједнички послови

Управљачка и стручна тела

Центром за заштиту одојчади, деце и омладине руководи директор Зоран Милачић, дипл.социјални радник, а управља Управни одбор: председница УО Светлана Прошевски, маг.економских наука, Нена Дармановић, дипл.правник, Раде Миљковић, дипл.учитељ, Дијана Дубовић, апсолвент ФАСПЕР-а , Миливоје Вукосављевић, дипл.специјални педагог.

Председник Надзорног одбора је Владимир Јовановић, дипл.правник, Зоран Мариновић, дипл.инж.саобраћаја и Христина Кадијевић, дипл.специјални педагог.

Стручна тела на нивоу Центра су Колегијум, Програмски савет  и Стручни савет, а на нивоу радних јединица Стручна већа.