Радна јединица Дом Јован Јовановић Змај – располаже са 48 места за смештај деце и младих без родитељског старања и деце и младих са сметњама у развоју. Намењен је деци школског узраста – од 7 до 18 година, а студенти имају право на смештај по закону најкасније до навршених 26 година старости. Деца у овом дому добијају основне услуге смештаја (двокреветне и трокреветне собе), исхране, васпитања, психосоцијалне подршке. Живот у дому одвија се у матичним групама које су организоване по моделу малих домских заједница. Школовање, здравствена заштита и друге услуге остварују у локалној заједници, као и деца која живе у породици. Тим дома чине руководилац, социјални радник, психолог, педагог, васпитачи, медицинска сестра, техничко особље. Дом располаже салом, информатичком учионицом, теретаном, двориште са игралиштем и кошаркашким тереном.

Прелазна стамбена заједница – у одвојеном апартману опремљеном свим потребним покућством млади имају миран кутак за учење и стицање вештина за самосталан живот уз повремени надзор васпитача.

Јединица за смештај малолетних миграната без пратње – капацитета 10 места за малолетне дечаке који се затекну у Србији без пратње. Тим чине социјални радник, психолог и васпитачи.

У објекту Дома Јован Јовановић Змај, налази се и Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и Јединица за смештај малолетних миграната. У истом објекту је и Централна кухиња у којој се припремају оброци за све радне јединице домске заштите, као и Архивски депо установе.

Адреса: Вождовац, улица Браће Јерковић 119, Руководилац Стефан Лукић, дипл.социјални радник; Контакт – телефон: 011/2461867,2492184, е-mail: domzmaj@gmail.com