Наша установа не спроводи поступак избора усвојитеља за децу која су на смештају, нити спроводи поступак усвојења. Уколико желите да усвојите дете потребно је да се обратите центру за социјални рад на општини у којој живите. Центар за социјални рад спродводи поступак обуке и селекције потенцијалних усвојитеља. Уколико су потенцијални усвојитељи страни држављани потребно је да се обрате овлашћеном органу или агенцији у земљи у којој живе и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Деца у нашој установи имају задовољене основне потребе по основу смештаја. Грађани могу донирати новац, нову и половну гардеробу (опрану и сложену), храну (искључиво са декларацијом), играчке, књиге, техничку опрему и друго. Детаљније информације су у одељку о донацијама.
Деци у нашој установи можете помоћи путем донација, волонтирањем, организацијом активности или на друге начине које предложите у складу са законом.
Децу могу да посете само особе које су укључене у заштиту деце или особе значајне за децу које имају сагласност центра за социјални рад. Дружење са децом је могуће организовати у оквиру волонтерског ангажовања (видети волонтирање). Свака посета се организује искључиво ради добробити детета, односно деце.
Неопходно је да о томе обавестите центар за социјлани рад који је надлежан за територију на којој се то дешава.