Центар за заштиту одојчади, деце и омладине је у јавности познат као Звечанска – у улици Звечанској број 7 је објекат у коме је седиште установе и у коме се налази највећи број корисника и деце најмлађег узраста. Поред овога наша установа има још 6 објеката у Београду у којима су смештена деца свих узраста.

Оснивач Центра је Влада Републикe Србијe – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, које је надлежно за услуге домског смештаја и друге услуге које се финансирају са националног нивоа. За услуге прихватилишта и услуге социјалне заштите у заједници надлежан је Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда.

Мисија установе је да обезбеди деци и младима без родитељског старања одрастање у сигурној и подржавајућој средини уз неговање односа са породицом и значајним особама.

Центром за заштиту одојчади, деце и омладине руководи директор Зоран Милачић, дипл.социјални радник, а управља Управни одбор: председница УО Светлана Прошевски, маг.економских наука, Нена Дармановић, дипл.правник, Раде Миљковић, дипл.учитељ, Дијана Дубовић, апсолвент ФАСПЕР-а , Миливоје Вукосављевић, дипл.специјални педагог.

Председник Надзорног одбора је Владимир Јовановић, дипл.правник, Зоран Мариновић, дипл.инж.саобраћаја и Христина Кадијевић, дипл.специјални педагог.

Стручна тела на нивоу Центра су Колегијум, Програмски савет  и Стручни савет, а на нивоу радних јединица – Стручна већа.

КОНТАКТ

Адреса: Звечанска 7, Београд 11000 Р Србија

Тел: +381 11 2647281

E-mail: office@czodo.rs
Web: zvecanska.org.rs