ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ
ОДОЈЧАДИ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Звечанска 7
Београд 11000 Р Србија

Тел: +381 11 2648-622; +381 11 2648-034

E-mail: office@czodo.rs
Web: zvecanska.org.rs