Радна јединица Моша Пијаде –  располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања. Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а студенти имају право на смештај по закону најкасније до навршених 26 година старости. Деца у овом дому добијају основне услуге смештаја (трокреветне собе), исхране, васпитања, психосоцијалне подршке. Живот у дому одвија се у матичним групама које су организоване по моделу малих домских заједница. Школовање, здравствена заштита и друге услуге остварују у локалној заједници, као и деца која живе у породици. Тим дома чине руководилац, социјални радник, психолог, педагог, васпитачи, медицинске сестре, техничко особље. Дом располаже библиотеком и салом за састанке, информатичком учионицом, фризерским салоном, двориштем са спортским теренима (фудбалски, кошаркашки и одбојкашки терен са трибинама), део зелене површине са пратећим забавним садржајима за млађу децу (љуљашке, клацкалице, вртешке).

У оквиру Дома Моша Пијаде ради Стоматолошка ординација која покрива потребе свих корисника на нивоу Центра.

Адреса: Вождовац, улица Устаничка 19, Руководилац Биљана Јовановић, дипл.социјални радник; Контакт – телефон: 011/2450257, 011/2440066 е-mail: biljana.jovanovic@czodo.rs dom.mosa@czodo.rs