Радна јединица Стационар – располаже са 30 места за децу 0 – 3 године без родитељског старања и децу са сметњама у развоју. Деца у Стационару добијају основне услуге смештаја, исхране, неге, услуге примарне здравствене заштите, васпитања и психосоцијалне подршке.

У оквиру ове радне јединице функционише Прихватилиште Стационара – које располаже са 30 места хитно и краткотрајно збрињавање деце од 0 – 3 године. Прихватилиште пружа здравствену и психололошко – педагошку подршку деци која су била злостављана, занемарена или због различитих социо – економских услова идвојена из својих породица.

Тим Стационара и Прихватилишта чине социјални радник, психолог, педагог, лекари специјалисти, васпитачи, физиотерапеут, медицинске сестре, техничко особље.

Стационар за мајку и дете има вишенаменску салу, сензорну собу, салу за физикалну терапију, двориште опремљено парковским мобилијаром и дрвеним летњиковцем.

Стационар за мајку и дете, Адреса: Савски венац, улица Звечанска 7, Руководилац Милош Станковић, дипл.психолог; Контакт – телефон: 011/3690314, е-mail: milos.stankovic@czodo.rs