Радна јединица Матерински домрасполаже са 20 места за збрињавање мајки и трудница и 20 места за децу којима је потребно привремено збрињавање и заштита. Основни циљ заштите мајки са децом је превенција напуштања и занемаривања деце, очување и развој породице. Ради се на успостављању базичне привржености детета како би дошло до раног везивања мајке и детета, тежи се развијању  родитељских компетенција и опоравку од трауматских искустава мајки и  деце. Пружа се подршка у образовању и запошљавању, развија мрежа подршке – јачају везе са породицом и са ширим окружењем и пружа подршка у периоду адаптације на самосталан живот. Тим Материнског дома чине: руководилац, социјани радник, психолог и медицинске сестре.

Матерински дом је до завршетка радова на новој згради, привремено пресељен у објекат у Звечанској 52.

Адреса: Савски венац, ул.Звечанска 52, Руководилац Снежана Миловановић, дипл.социјални радник; Контакт – телефон: 011/2648365, 011/2648722  е-mail: snezana.milovanovic@czodo.rs