Радна јединица Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања располаже са 20 места за децу (7 18 година) коју је потребно хитно издвојити из угрожавајуће средине. Прихватилиште пружа привремени смештај, помоћ и подршку деци са различитим трауматским искуствима злостављања и занемаривања и њиховим породицама са циљем санирања првих последица трауме и унапређења функционисања појединца и породице. Третман је специјализован и краткорочан са прецизно дефинисаним циљевима и интервенцијама у раду са децом и њиховом породицом. Тим Прихватилишта чине социјални радник, психолог, васпитачи, медицинске сестре и домаћица.

У простору прихватилишта пружају се и саветодавно– терапијске услуге и услуге подршке деци и породици, у кривичним поступцима када су деца жртве или сведоци.

Саветовалиште за децу и породицу пружа саветодавне и психотерапијске услуге породицама, деци и младима који су корисници других услуга ЦЗОДО.

Јединица за подршку деци жртвама/сведоцима у судским поступцима стручни тим врши припрему детета и породице за судски поступак, спроди форензички инетрвју; пружа стручну подршку органу поступка приликом узимања исказа. Јединица располаже скрин собом, аудио и видео опремом за узимање исказа који се користе као доказни материјал на суду, како би се деца заштитила од секундарне трауматизације.

Адреса: Вождовац, улица Браће Јерковић 119, Руководилац доц.др Ивана Милосављевић Ђукић, специјални педагог; Контакт – телефон: 011/3970749, е-mail: prihvatiliste@czodo.rs