Радна јединица Дринка Павловић – располаже са 48 места за смештај деце без родитељског старања и деца и млади са сметњама у развоју.  Намењен је деци школског узраста, од 7 до 18 година, а студенти имају право на смештај по закону најкасније до навршених 26 година старости. Деца у овом дому добијају основне услуге смештаја(двокреветне собе), исхране, васпитања, психосоцијалне подршке. Живот у дому одвија се у матичним групама које су организоване по моделу малих домских заједница. Школовање, здравствена заштита и друге услуге остварују у локалној заједници, као и деца која живе у породици. Тим дома чине руководилац, социјални радник, психолог, педагог, васпитачи, медицинске сестре, техничко особље. Дом располаже салом, информатичком учионицом, има двориште и спортско игралиште са трибином.

Прелазна стамбена заједница – одвојен простор капацитета 6 места опремљен свим потребним покућством где млади имају све услове за стицање знања и вештина за самосталан живот уз повремени надзор васпитача.

Адреса: Савски венац, улица Косте Главинића 14, Руководилац Христина Кадијевић, дипл.специјални педагог; Контакт – телефон: 011/2650761, 2651987, е-mail: hristina.kadijevic@czodo.rs