Радна јединица Смештај уз интензивну подршка – збрињава децу од 0 – 18 година без родитељског старања и деца са сметњама у развоју којима је потребан први и други степен подршке (130 места). Деца добијају основне услуге смештаја, исхране, неге, васпитања, психосоцијалне подршке, услуге примарне здравствене заштите, физиотерапијске и логопедске третмане. Деца похађају кућну наставу или вртиће и школе у локалној заједници.

Тим Интензивне подршке чине социјални радници, психолози, лекари специјалисти, логопед, васпитачи, физиотерапеут, медицинске сестре, техничко особље.

Стационар за мајку и дете има вишенаменску салу, сензорну собу, салу за физикалну терапију, двориште опремљено парковским мобилијаром и дрвеним летњиковцем.

Стационар за мајку и дете, Адреса: Савски венац, улица Звечанска 7, Руководилац Милош Станковић, дипл.психолог; Контакт – телефон: 011/3690314, е-mail: milos.stankovic@czodo.rs