Радна јединица Телефонске линијеобједињује услуге телефонског саветовања за децу, родитеље и жене са искуством насиља.

НАционална ДЕчија Линија 116111 – телефонски саветодавни сервис за децу и младе и одрасле забринуте за децу. Позиваоци се информишу, едукују и оснажују за превазилажење развојних и социјалних изазова одрастања и заштиту од свих облика насиља. Линија је анонимна, поверљива, бесплатна и доступна 24 сата 7 дана у недељи.

Родитељски телефон 0800 007 000 – услуга телефонске саветодавне подршке родитељима у ситуацијама када имају дилеме везане за васпитавање и одрастање своје деце, када проверавају своје родитељске компетенције, или када имају потребу за стручном подршком у превладавању специфичних потешкоћа које њихова деца имају. Услуга је бесплатна, анонимна и поверљива, доступна сваког дана од 16 – 22 часа.

СОС телефон за жене са искуством насиља 0800 222 003 – пружа услуге телефонске подршке и помоћи женама жртвама насиља којима се поред саветовања и оснаживања дају информације о правима, могућностима и процедурама којима се може започети процес заустављања насиља и заштите жртве у најкраћем могућем року.

РЈ Телефонске линије, Руководилац Коста Гајић, дипл.социјални радник; Контакт – телефон: 063 603 481, е-mail: kosta.gajic@czodo.rs