ЦРР Импулс пружа услуге намењене деци и породицама деце раног узраста (0 – 7 година) са тешкоћама у развоју која нису укључена у постојећи систем подршке локалне заједнице или су у ризику од испадања из система предшколског образовања. Циљ услуге је смањивање социјалне искључености, инклузија деце и остваривање једнаких права за сву децу.

Начин рада у Центру Импулс је пријемчив за свако дете. Сваки дан је тематски испланиран и осмишљен са циљем да код детета изазове позитивна осећања, доживљај личне вредности, прихваћености, сигурности и радозналости.

У дневном центру Импулс тим стручњака пружа рану процену потенцијала детета и спроводи организовану интервенцију кроз структуиране активности и третман уз значајну партиципацију родитеља и детета у процесу. Импулс нуди стимулацију деце у групи и појединачно, третман деце (физиотерапијски, дефектолошки, логопедски), развој социјалних вештина и самосталности, игру и излете у локалној заједници, демонстрацију стимулације и основне бриге родитељима.

Истовремено, пружа се подршка родитељима кроз информисање, едукацију, саветовање, укључивање у групе подршке и посредовање и заступање породице у заједници. Део активности спроводи се заједно са децом и родитељима кроз радионице за целу породицу како би се унапредила позитивна комуникација и подстицајне везе између деце и родитеља.

Програм се реализује од 2014. године и актуелно се развија у партнерству са Perkins International. Од 2019.године уведена је додатна подршка породицама кроз модалитет кућних посета.

Центар за рани развој ИМПУЛС, Адреса: Савски венац, улица Звечанска 7, Руководилац Милош Станковић, дипл.психолог; Контакт – телефон: 011/3690314, 066/6609900, е-mail:  impuls@czodo.rs