Радна јединица Општи и заједнички послови обавља послове од општег и заједничког интереса за Установу као целину и то: организациони, правни, кадровски, административни, планирања и развоја, финансијско- рачуноводствени и одређени помоћно- технички послови и иста обухвата следеће службе:

  • Службу правних, кадровских и административних послова;
  • Службу финансијско- рачуноводствених послова;
  • Централну кухињу;
  • Техничку службу/возни парк.

Адреса: Савски венац, улица Звечанска 7

Контакт – телефон: 011/2648622, 011/2647281

Е-mail: office@czodo.rs