Јавне набавке центра

ЈАВНА НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА 2021

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2021

NABAVKA HRANE ZA POTREBE CENTRA 2021. GODINA

Лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Текуће поправке и одржавање котларница у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Радови на завршетку новог објекта и уређењу дворишта “Материнског дома“, ул. Звечанска бр. 7, Београд

Набавка добара- лекови, санитетски и лабораторијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине