Јавне набавке центра

Набавка  добра- лекови,санитетски и лабораторијски материјал  за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка добара- Набавка једног службеног возила за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка добара- Набавка лож уља (гасно уље екстра лако евро ЕЛ) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Јавна набавка – Набавка добара- Материјал за одржавање хигијене.

Јавна набавка – Набавка услуге- Одржавање, поправка рачунара, рачунарске опреме и одржавање софтвера за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка добара- Технички и потрошни материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Јавна набавка – поновљен поступак – Набавка услуге- Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине

Јавна набавка – Набавка услуге- Текуће одржавање свих објеката Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Јавна набавка добара – Намирнице – храна за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Јавна набавка – Набавка услуге- Услуге организованог комби превоза за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине. Обустављен поступак јавне набавке.