Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – набавка услуге – услуга обезбеђења имовине и лица и видео надзора, уз одржавање постојећег система видео надзора у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  консултанске услуге и помоћи код коришћења података из претходног периода у Служби финансијско – рачуноводствених послова у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, до потпуне имплементације програма ЈИСУСЗ (Јединственог информационог система установа социјалне заштите)

Набавка  услуге – услуга израде периодичног двомесечног извештаја и шестомесечне исправе система аутоматске дојаве пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка услуге –услуга израде пројекта система за аутоматску дојаву пожара у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, у објекту РЈ Дом ,, Јован Јовановић Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, Београд.

Набавка добара – Набавка противпожарне опреме, ради успостављања стабилног система дојаве пожара, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у  објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр.  14.