Набавке путем Наруџбенице Центар

Наруџбеница – услуга редовног двомесечног и шестомесечног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Набавка  радова- поднополагачки, столарски и браварски радови у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14.

Набавка  услуга-Медицинске услуге- микробиолошке анализе у кухињама и санитарни прегледи радника у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд