Базични програм рада

Укупан стручни рад у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине одвија се по Базичном програму рада. Базични програм рада је заснован на кључним концептима: развојни процеси код деце, афективна везаност, траума и опоравак од трауме, губици и процес туговања, тимски рад. Свако дете има кључног задуженог радника (васпитача или медицинску сестру) и стручни тим као подршку (социјални радник, психолог, педагог, лекар, логопед, физиотерапеут). За свако дете се индивидуално планира заштита и услуге. Индивидуални план је заснован на снагама детета, а подразумева конципирање активности које у актуелном и у наредном периоду најделотворније задовољавају потребе и подстичу развој детета.

Посебни програми у услугама смештаја

Свака радна једница Центра поред Базичног програма рада има специфичан програм рада за кориснике којима пружа услуге смештаја. У оквиру услуга смештаја Центар развија следеће пратеће програме:

 • Флексибилна подршка породици
 • Повратак кући
 • Индивидуална волонтерска подршка (Волонтер – друг)
 • Прелазна стамбена заједница
 • Програм услуге Мала домска заједница
 • Програм домског смештаја за малолетне мигранте без пратње

Посебни програми ванинституционалних услуга у заједници

Поред тога, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине развија додатне посебне програме рада за пружање услуга у заједници нерезиденцијалног типа за поједине циљне групе:

 • Програми рада телефонског саветовања за децу, родитеље и жене са искуством насиља.
 • Програм Породични сарадник за услугу интензивне подршке породицама у ризику, у породици и у заједници.
 • Програм Центра за рани развој Импулс за децу и породице деце са тешкоћама и застојима у развоју.
 • Програм Бенефицирано становање за услугу становање уз подршку за младе који напуштају заштиту
 • Програм Саветовалишта за децу и породицу
 • Програм за подршку деци жртвама/ сведоцима у кривичним поступцима