Претече садашњег Центра за заштиту одојчади, деце и омладине су:

 • 1938.године у постојећој згради у Звечанској улици почео је са радом Градски дечји дом, који је након  рата преуређен у Дом за одојчад и малу децу
 • 1955.године Скупштина града оснива Породични смештај као самосталну институцију под називом Центар за збрињавање деце у породице, који 1998.године прелази у надлежност Градског центра за социјални рад
 • 1955.године из Дома Бранко Радичевић издвојен је за децу предшколског узраста Дом Дринка Павловић. Године 1967. дом организован по принципу дома породице усељава се у нову зграду
 • 1957.године отворен је Дом Моша Пијаде, такође са организацијом по принципу малих породичних група
 • 1963. године формиран је Дом за децу и омладину Општине Врачар, који се 1966. усељава у објекат у коме је и данас, а 1967. добија назив Дом Драгутин Филиповић Јуса
 • 1973.године отворен Матерински дом
 • 1985.године наведени домови интеграцисани су у Центар за заштиту одојчади, деце и омладине
 • 1987.године отворен је Дом Јован Јовановић Змај у наменски грађеном објекту
 • 1999.године почиње са радом Дом за средњошколску и студентску омладину, данашњи Дом за младе
 • 2002.године формирана је радна јединица Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • 2005.године организационо издвајање Прихватилишта Стационара и Прихватне станице Д.Ф.Јуса и прелазак у надлежност Града Београда
 • 2005.године основана Национална дечија линија као први саветодавни телефонски сервис за подршку деци
 • 2008.године Уредбом о мрежи установа у оквиру Стационара за мајку и дете издвојена РЈ Смештај уз интензивну подршку за децу са сметњама у развоју/здрављу
 • 2012.године обновљен програм Бенефицирано становање у кући у Заклопачи, где је у периоду 2004-2006.спровођен програм Мали породични дом
 • 2013.године Дом Драгутин Филиповић Јуса који је збрињавао децу предшколског узраста трансформисан у Малу домску заједницу Д.Ф.Јуса
 • 2013.године успостављена услуга интензивне подршке Породични сарадник
 • 2014.године почео са радом Центар за рани развој Импулс
 • 2015.године основана Јединица за подршку деци жртвама/ сведоцима у судским поступцима
 • 2015. године Саветовалиште за децу и породицу
 • 2016.године Родитељски телефон
 • 2018.године Јединица за смештај малолетних миграната
 • 2018.године СОС телефон за жене са искуством насиља