Актуелни пројекти

 • СВЕТОСАВСКА УЧИОНИЦА – пројекат Добротворног фонда Српске православне цркве ЧОВЕКОЉУБЉЕ у оквиру кога волонтери континуираним радом помажу деци у савладавању писмености и школског градива, као и у примени знања.
 • ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ПОДРШКУ ДЕЦИ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ – уз подршку Perkins International од 2016. године спроводи се пројекат са циљем јачања знања и вештина запослених за рад са родитељима и за подстицање развоја деце кроз игру.
 • ВОЛОНТЕР ДРУГ –– пројекат се успешно реализује у сарадњи са Центром за унапређење друштва. Циљ је да кроз индивидуални рад волонтери спроводе различите садржаје са децом (учење, дружење, посете културним и спортским догађајима) како би помогли јачање њихових капацитета и тај начин надокнадили учење кроз основне животне процесе својствене породици. Посебно је значајно што се у том индивидуалном односу развијају вештине успостављања индивидуалних релација са младим људима из заједнице, што се на тај начин повезују са заједницом и делимично поновно успостављају сигуран образац афективне везаности и поверења у друге људе.
 • ЈАКИ МЛАДИ – пројекат Фондације СОС Дечија села Србије који има за циљ повећање запошљивости младих који напуштају заштиту. Реализује се од 2017. године, већи број младих из установе је прошао програм.
 • ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ – подршка осамостаљивању младих без родитељског старања – 4 организације реализују обуке за младе које се састоје из 4 компоненете: групни рад усмерен на усвајање социјалних и емоционалних вештина и јачање позитивног идентитета (ЦЕПОРА); индивидуални рад са младима на дефинисању и праћењу индивидуалних разтвојних планова младих (ГРИГ); рад у заједници усмерен на практичну примену стечених знања и вештина и повезивање са актерима у заједници (МРЕЖА), последња компонента је евалуација заснована на вршњачкој подршци (Мој круг).
 • ПОЗОРИШТЕ КАО УМЕТНОСТ СУСРЕТА Покрет Имагинаријум организује заједничке радионице за младе од 16-26 година  из опште популације и домског смештаја, са циљем да кроз игру истраже своје потенцијале, ослободе се страха и стида, раде на креативности, сензибилности, питањима идентитета и креирања личног животног пута.
 • АЛТЕРНАТИВНА БРИГА  И ПРАВА ДЕЦЕ У СРБИЈИ основна активност је едукација пружалаца услуга у алтернативној бризи (запослених у установама и хранитеља) по међународном програму подршке дечијим правима. Део запослених је прошао едукацију, а двоје је едуковано за тренере.
 • МОЈЕ ПРАВО ДА ИЗРАЗИМ СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ у сарадњи са Центром за права детета.
 • ИМАГИНАРИЈУМ – у првој половини 2019. су реализоване радионице и представе за децу.
 • ЗАЈЕДНО ЗА БОЉИ И СИГУРНИЈИ СВЕТ ЗА ДЕЦУ – пројекат Фондације СОС Дечија села Србије намењен оснаживању деце миграната организација клубова, радионица животних вештина, учење српског/енглеског језика, рад на рачунару.
 • ВРЕДНОСТИ ЖИВОТА – Асоцијација Спортских менаџера Србије реализује спортске активности и спортски камп на Руднику за децу и младе. Циљ је промоција спорта и развој психофизичких способности.

Ранији пројекти

 • ПРОЈЕКАТ КОМПАС пројекат Компас – програми осамостаљивања је имплементиран у периоду од 2003. до 2006. године уз финансијску подршку Фонда за социјалне иновације. Овај пројекат је значајно унапредио ресурсе установе у делу подршке младима који се припремају за излазак из дома. У оквиру Компаса реализовани су програми: Школа осамостаљивања, са услугама партиципативног планирања, Водича за осамостаљивање, радионица комуникацијских и практичних животних вештина; програм Прелазне стамбене заједнице као модел припреме младих за излазак из установе кроз учење вештина становања; програм Мали породични дом као модел заштите деце у форми мале породичнолике домске групе са додатним васпитним ресурсима; програм Бенефицирано становање као модел подршке младима у фази након изласка из установе и Клуб осамостаљених корисника као вид подршке у фази припреме за излазак и постинституционалне подршке.
 • ПОНОВО ЗАЈЕДНО носилац пројекта Поново заједно је била организација Деца света, док је ЦЗОДО био партнер у пројекту. Пројекат је реализован у оквиру РЈ Стационара за мајку и дете током 2002. и 2003. године. Циљ пројекта је био психо-социјална и едукативна подршка биолошкој породици ради поновног прихватања детета и повратка детета у породицу. Пројекат је намењен деци узраста до 3 године, која су имала контакте са биолошком породицом и рођацима. Активности су биле: групни састанци са породицом (родитељски састанци), афективна и когнитивна стимулација деце и едукација запослених за процену развоја деце.
  Као наставак овог пројекта, ЦЗОДО је реализовао пројекат Дом и породица, који је посебан нагласак ставио на оснаживању родитеља у одгајатељској улози: сазнања о дечијем развоју, конкретним начинима стимулације развоја детета, значају континуитета контаката са родитељима за идентитет и развој детета, шта значи дечије понашање, како свет изгледа из дечијег угла. Ови пројекти су учинили чланове биолошке породице партнерима установе у заштити детета, а неколико њих је преузело децу. Такође, унапређене су стручне компетенције особља у стимулисању развоја деце. Из ових пројеката су устаљене нове програмске активности, које се континуирано примењују, пре свега: родитељски састанци и радионице са природном породицом, примена Денвер теста и преузимање деце на викенд.
 • СТАРИЈИ БРАТ – СТАРИЈА СЕСТРА Пројекат Старији брат – старија сестра је реализован у партнерству са Факултетом политичких наука. То је светски познат програм индивидуалне спољне подршке деци у установи, у коме сваког дете упозна неку младу, али од себе старију особу, са којом се дружи и учи неке важне животне вештине. На овај начин деца стичу осећање важности, уче да стварају односе са људима, крећу се и друже изван дома, стичу знања из опште културе, али и прилику да науче боље оне ствари које у школи или у дому, такође, уче, да им се додатно помогне. То је однос који често остаје и много година након што се пројектне активности окончају.
 • ПРЕВЕНЦИЈА ХИВ – А потпројекат у пројекту Министарства здравља Јачање националног одговора на ХИВ/СИДУ децентрализацијом кључних здравствених сервиса, који је реализован уз финансијску подршку Глобал фонда. Деца без родитељског старања су према СЗО сврстана у посебно вулнерабилну групу. Ова деца се сврставају у групу са високим фактором вероватноће да се упусте у ризична понашања која могу довести до заразе вирусом ХИВ-а. Центар за заштиту одојчади, деце и омладине се у овај пројекат укључио 2008. године. У оквиру пројекта обучавају се професионалци и вршњачки едукатори да воде превентивне едукативне радионице са децом и хранитељима по програму Васпитање за здравље кроз животне вештине на теме ХИВ/АИДС, репродуктивно здравље, полно преносиве болести, легалне и илегалне дроге, ментално здравље. До сада је обухваћено преко 1600 деце која живе у институцијама и хранитељским породицама широм Србије.
 • СВЕТ КОМЕ ПРИПАДАМ – реализован 2009. године уз подршку надлежног министарства, намењен деци са тежим и тешким сметњама у развоју. Велики број деце са озбиљним психофизичким сметњама у развоју се налазе у установи социјалне заштите, што је принципијелно гледано неадекватна средина за њихов развој. Природна средина (биолошка породица и локална заједница) не располаже довољним могућностима да их прихвати. Пројекат ангажује ресурсе цивилног сектора, како би заједнички са установом развили шансе ове деце да се приближе својој биолошкој породици и животу у природном окружењу. Најбољи начин стимулације развоја детета је људски контакт, па је неопходно ангажовати додатне људске ресурсе да би се брига приближила односу 1:1. Друго, потребан је добар контакт деце са биолошком породицом, те пројекат реализује активности које ће тај контакт развијати. У оквиру пројекта је учествовало преко 30 волонтера као персоналних асистената за децу са тежим и тешким сметњама у развоју која су на смештају у установи. Пројекат је реализован у партнерству са удружењима родитеља, Друштвом за помоћ ментално недовољно развијеним особама Савски венац и Друштвом за помоћ особама ометеним у развоју Стари град.
  Резултати пројекта су повољно деловали на развој деце и због тога је важно обезбедити и убудуће волонтере за персоналну асистенцију деци којој је то потребно.
 • МЕСТО ЗА ПОРОДИЦУ– пројекат је реализован током 2010. године у партнерству са ФИЦЕ Србија, која је прибавила средства од донатора из Швајцарске.
  Пројекат је намењен стимулацији контакта између деце у установи, посебно деце са тежим и тешким сметњама у развоју, и чланова њихових породица. Опремљен је један део простора Стационара за мајку и дете као комуникациона соба за децу и породицу, у којој се пружају услуге развијања комуникације између детета и породице. Уз то, едуковано је 100 професионалаца за саветодавни рад са родитељима, а израђен је и инструктивни материјал за родитеље и особље, који им олакшава контакт са дететом и даје препоруке за бригу о деци са сметњама у развоју. У оквиру ове партнерске сарадње, ове године Центар почиње пружање услуга дневног боравка за децу са тежим и тешким сметњама у развоју која одрастају у породици, као значајан вид подршке како не би дошло до смештаја у установу.