1. Услуге смештаја

Деца, млади, труднице, мајке са децом и малолетни мигранти могу користити услуге смештаја установе на захтев Центра за социјални рад на чијој територији су пријављени да живе или где су се затекли.

Центар за социјални рад на основу прикупљених података и процене ситуације одлучује о даљој заштити корисника и упућује их на смештај у установу само уколико су све друге опције исцрпљене. Обавезно је учешће корисника у том поступку, прилагођено узрасту и нивоу психичке зрелости.

Захтеви за пријем корисника на смештај (укључујући и предах смештај) достављају се:

 • Тиму пријема, премештаја и отпуста за РЈ Стационар, РЈ Смештај уз интензивну подршку и РЈ Матерински дом. Координатор Милош Станковић, Адреса: Савски венац, ул.Звечанска 7; Контакт – телефон: 011/2648622 лок.114, факс: 011/2647285, е-mail: milos.stankovic@czodo.rs
 • Тиму пријема, премештаја и отпуста за РЈ домске заштите (Дом Јован Јовановић Змај, Дом Моша Пијаде, Дом Дринка Павловић, Дом за младе, МДЗ Драгутин Филиповић Јуса). Координатор Христина Кадијевић, Адреса: Савски венац, ул.Звечанска 7; Контакт – телефон: 011/2650761, факс:011/2647285, е-mail: hristina.kadijevic@czodo.rs

Обавезна документација за пријем детета у установу:

 1. Захтев за пријем
 2. Налаз водитеља случаја надлежног центра за социјални рад
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Здравствена књижица
 5. Лекарско уверење, фотокопија здравственог картона (одмах по пријему) и у случају хроничне болести последњи извештај лекара специјалисте
 6. Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 7. Ђачка књижица или потврда о завршеном разреду;

За смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу довољан је писани захтев Центра за социјални рад, док се остала документација, извештаји и одлуке достављају накнадно (у најкраћем року).

 2. Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге

 • Деца, млади, родитељи и жене жртве насиља могу се јавити директно на следеће бројеве телефона: 116 111 – Национална дечија линија, 0800 007 000Родитељски телефон, 0800 222 003СОС телефон за жене са искуством насиља
 • Саветовалиште за децу и породице – корисници услуга Центра могу да се јаве самостално или уз посредовање стручног тима. Хранитељске породице са територије Београда могу да се јаве уз посредовање Центра за породични смештај и усвојење Београд. Координатор Јелена Радовановић, Контакт – телефон: 011/39707949, е-mail: jelena.radovanovic@czodo.rs
 • Породични сарадник – породице се упућују на коришћење услуге преко надлежног центра за социјални рад. Координатор Љубиша Јовановић, Контакт – телефон: 011/2648622 локал 111, е-mail: ljubisa.jovanovic@czodo.rs
 • Јединица за подршку деци жртвама/сведоцима у судским поступцима и њиховим породицама – кориснике упућују тужилаштва, судови и центри за социјални рад. Координатор Ивана Милосављевић Ђукић, Контакт – телефон: 011/39707949, е-mail: ivana.djukic@czodo.rs

3. Дневне услуге у заједници

 • Центар за рани развој Импулс – родитељи заинтересовани за услуге дневног центра могу се јавити Милошу Станковићу, Контакт – телефон: 011/2647587 066/6609900, е-mail: impuls@czodo.rs

4. Услуге подршке за самосталан живот

 • Бенефицирано становање – млади, корисници услуга Центра могу да се јаве самостално или уз посредовање стручног тима. Саветник за осамостаљивање Љиљана Мијовић, Контакт – телефон: 011/2648622, лок.111 011/2648361 е-mail: office@czodo.rs