Текуће одржавање и поправке беле технике и опреме за потребе Центра за зштиту одојчади, деце и омладине.