Набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине