Обуке за примену Базичног програма рада

Обуке за примену Базичног програма рада

У периоду од 17.маја – 02. јуна 2022.године одржан је VII циклус Програма обуке пружалаца услуга социјалне заштите за примену Базичног програма рада у установи за децу и омладину.

Учествовало је седамнаест едуканата различитих струка – социјални радници, психолози, педагози и специјални педагози, васпитачи и здравствени радници.

У претходних седам циклуса обучена је већина запослених стручних радника и сарадника који непосредно раде са децом. Програм обуке за примену Базичног програма рада намењен је и другим стручним радницима и сарадницима у социјалној заштити у Србији. Нови циклус обука планиран је за јесен 2022.