OBAVEŠTENJE O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM ŽALBI GRAĐANA I ODGOVARANJE NA ISTE ZA RADOVE NA STACIONARU CENTAR ZVEČANSKA 2022

OBAVEŠTENJE O IMENOVANJU LICA ZA PRIJEM ŽALBI GRAĐANA I ODGOVARANJE NA ISTE ZA RADOVE NA STACIONARU CENTAR ZVEČANSKA 2022