Услуге испитивања громобранских инсталација у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд