Набавка  услуге одржавањa лифтова у Стационару за мајку и дете у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.

Набавка  услуге одржавањa лифтова у Стационару за мајку и дете у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.