Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта ,,Стационара“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

Набавка услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на комплетној реконструкцији и санацији објекта ,,Стационара“, Београд, ул. Звечанска бр. 7, који се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.