Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свимобјектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд

Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у свимобјектима, који се налазе у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечaнска бр. 7, Београд