Javna nabavka- Usluge osiguranja za potrebe Centra 2020