Материјал за одржавање опште и личне хигијенеза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине