Narudžbenica usluge održavanja liftova u Stacionaru za majku i dete u okviru Centra