20. година рада Прихватилишта за ургентну заштиту деце

20. година рада Прихватилишта за ургентну заштиту деце

У децембру давне 2002.године Прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања почело је са радом као програмска активност. Од тада до данас услуге Прихватилишта користило је више од 650 деце и њихових породица.

Јубилеј је обележен прославом у Галерији Дома Јован Јовановић Змај у присуству представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Секретаријата за социјалну заштиту Града Београда, Републичког завода за социјалну заштиту, Градског центра за социјални рад, здравствених, образовних и установа социјалне заштите, невладиних организација, бројних пријатеља и сарадника. Деца су извела позоришну представу Црвенкапица, коју су припремили и прилагодили уз подршку васпитача. Захваљујући волонтерима – филмским уметницима Јелени Петровић, Стефану Гашићу, Радошу Вуковићу и Данилу Трифуновићу снимљен је филм који говори о историјату, организацији и начину рада у Прихватилишту из угла запослених различитих струка. Филм можете погледати на линку https://youtu.be/kkJCDjQL3Bk.