Izveštaj o nabavkama na kojoj se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje 2023