Лож уље(гасно уље екстра лако евро ЕЛ) за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине