Полугодишњи извештај о раду Националног СОС телефона за жене са искуством насиља за период 01.01. – 30.06.2021.године