НАРУЏБЕНИЦА – Набавка добара – Набавка пројектора и пројекционог платна са пратећом опремом у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.