Наруџбеница – Набавка услуге – услуга изношења, утовара, превоза и истовара предмета из објекта РЈ Дом „Дринка Павловић“, ул. Косте Главнића бр. 14, до центрaлног магацина Центрa за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и до градске депоније и из објекта РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, ул. Браће Јерковић бр. 119, до градске депоније.

Наруџбеница – Набавка услуге – услуга изношења, утовара, превоза и истовара предмета из објекта РЈ Дом „Дринка Павловић“, ул. Косте Главнића бр. 14, до центрaлног магацина Центрa за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд и до градске депоније и из објекта РЈ „Прихватилиште за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања“, ул. Браће Јерковић бр. 119, до градске депоније.