Наруџбеница – Земљани и бетонски радови на шахти у дворишту објекта „Стационара“, у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Звечанска бр. 7.