Наруџбеница – Набавка добара – Канцеларијски материјал за потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.