Наруџбеница – набавка услуге обезбеђења имовине и лица и видео надзора, уз одржавање постојећег система видео надзора у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.