Наруџбеница – Набавка добара – Набавка ситног кухињског инвентара за потребе Централне кухиње Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119.