Наруџбеница – услуга редовног двомесечног и шестомесечног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.

Наруџбеница – услуга редовног двомесечног и шестомесечног прегледа стационарних система за аутоматску дојаву пожара у објектима Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд.