Набавка добара – Канцеларијски материјалза потребе Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, ул. Звечанска бр. 7, Београд.