Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга израде Пројекта за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији електроинсталација у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14

Наруџбеница – набавка  услуга– Услуга израде Пројекта за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији електроинсталација у објекту Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, Дом „Дринка Павловић“, Београд, ул. Косте Главинића бр. 14