Наруџбеница – набавка  услуге- Ремонт  и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, БеоградНабавка – Наруџбеница –

Наруџбеница – набавка  услуге- Ремонт  и одржавање трафо станице у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, у објекту РЈ Дом „Јован Јовановић – Змај“, ул. Браће Јерковић бр. 119, БеоградНабавка – Наруџбеница –